Uvjeti korištenja

MEDICAL INTERTRADE d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba (ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Tim ćemo se podacima koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama, odnosno bolje razumjeli vaše potrebe.

U vezi s tim, povremeno ćemo se vašim osobnim podacima koristiti kako bismo kontaktirali s vama. Izričito izjavljujemo da MEDICAL INTERTRADE d.o.o. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, upotrebljavati vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Sve promjene politike zaštite privatnosti na Internetu MEDICAL INTERTRADE d.o.o. bit će pravodobno objavljene na ovoj internetskoj stranici ili će vam na drugi prikladan način biti učinjene dostupnima.

Pravila privatnosti

Uvod

Medical Intertrade d.o.o. poštuje privatnost svakog posjetitelja ove web stranice i osobe s kojom ulazi u poslovni odnos. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje podatke prikupljamo i kako se oni upotrebljavaju. Također ćete saznati i koja su Vaša prava vezana za obradu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i obrada Vaših podataka provode se u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (EU) (2016/679) te Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka. Poduzimamo sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s pozitivnim propisima.

Kada prikupljamo Vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama vodimo se sljedećim osnovnim načelima

 1. Poštujemo Vašu privatnosti i izbore.
 2. Provjeravamo prožimaju li privatnost i sigurnost sve što radimo.
 3. Ne šaljemo Vam promidžbene sadržaje, osim ako ih niste zatražili. Možete se predomisliti u bilo kojem trenutku.
 4. Nikad ne nudimo niti prodajemo Vaše podatke.
 5. Obvezni smo štititi Vaše podatke i činiti ih sigurnima. Stoga surađujemo samo s pouzdanim partnerima.
 6. Obvezni smo otvoreno i transparentno upotrebljavati Vaše podatke.
 7. Ne upotrebljavamo Vaše podatke u svrhe o kojima vas nismo obavijestili.
 8. Poštujemo Vaša prava i uvijek se trudimo ispuniti Vaše zahtjeve u najvećoj mogućoj mjeri i u skladu s našim pravnim i operativnim dužnostima.

 

Za više informacija o načinu provedbe pravila privatnosti u nastavku smo naveli Vaša prava i vrste podataka koje možemo dobiti izravno od Vas ili putem interakcije s Vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, sve navedene situacije ne moraju se odnositi na Vas. U ovim Pravilima privatnosti možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.


ŠTO SE NALAZI U PRAVILIMA PRIVATNOSTI?

 • Tko smo
 • Što su osobni podaci
 • Podaci koje prikupljamo
 • Čuvanje osobnih podataka
 • Prijenos osobnih podataka trećim osobama
 • Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)
 • Korištenje kolačića
 • Veze s drugim web stranicama
 • Sigurnost osobnih podataka
 • Obrada osobnih podataka maloljetnika
 • Vaša prava
 • Obavijest nadzornom tijelu o kršenju sigurnosti osobnih podataka
 • Izmjene pravila privatnosti
 • Kontakt

Tko smo

Medical Intertrade d.o.o., sa sjedištem na adresi Dr. Franje Tuđmana 3, Sveta Nedelja, Hrvatska, OIB: 4492664153 je voditelj zbirke osobnih podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Izrazi „Voditelj“ „Medical Intertrade“, „nama”, „naš” ili „mi” odnose se na ovaj subjekt.

Poštujemo privatnost svake osobe koja posjećuje našu web stranicu www.medical-intertrade.hr, komunicira s nama na drugi način ili je s nama u poslovnom odnosu.
Sljedeća pravila privatnosti opisuju koje će podatke Medical Intertrade prikupljati i na koji će način te podatke koristiti. Također ćete saznati što trebate učiniti ukoliko želite da se Vaši osobni podaci, prikupljeni ili sačuvani tijekom Vaših prijašnjih interakcija s nama uklone.

Što su osobni podaci

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Vremensko razdoblje u kojem Voditelj čuva sakupljene podatke, je podrobnije pojašnjeno u poglavlju Čuvanje osobnih podataka.

Podaci koje prikupljamo

 • Osobni podaci korisnika web stranice

Pristup web stranici www.medical-intertrade.hr je slobodan i ne traži se registracija. Kontaktiranjem elektroničkom poštom dajete nam svoje podatke (kontakt, ime i prezime, personalizirana adresa elektroničke pošte, te ostale podatke koje navodite u tekstu poruke). Ti su podaci dostupni isključivo ovlaštenim osobama u Medical Intertradeu kojima su upućeni u svrhu rješavanja vašeg upita. Davanje Vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Ne obrađujemo više osobnih podataka no što je doista potrebno za odgovaranje na vaš upit.

Način prikupljanja osobnih podataka Izravno od korisnika primitkom e-maila na adrese elektroničke pošte navedene na web stranici
Koje podatke možemo dobiti od vas Ime i prezime, Titula, Kontakt broj telefona, Personalizirana adresa elektroničke pošte,  Broj računa
Kako i zašto možemo koristiti osobne podatke Odgovaranje na postavljene upite i izvršavanje radnje zahtijevane upitom (npr. izdavanje fakture temeljem postavljene narudžbe)
Vrijeme čuvanja Vrijeme potrebno da bi se udovoljilo zahtjevu
Pravni temelj prikupljanja Legitimni interes obrade podataka na zahtjev